top of page

Klinik Yönetim Sistemi

Hasta Kayıt ve Takip (Müşteri ve hasta Kayıdı, Aşı, İlaç, Tedavi, Kontrol vs. Takip), Resepsiyon (Randevu, Bekleme, Satış vs.), Stok Kayıt ve Stok Kontrolü, Temel Muhasebe Modülü (Fatura Kesme, Tahsilat, Kasa vs.), Veri Analizi (Müşteri, Hasta, İlaç, Stok, Tahsilat vs.), Otomasyon ( Röntgen, Kan Sayım, Biyokimya, Endeskopi vs.), İşletme Yönetim (Performans,Takip, İstikamet, Hiyararşik Planlama ve Yetkilendirme vs.), Mecburi Kayılar ve Protokoller (Narkotik İlaç ve Anestezi İlaçları vs.) Tedavi, Operasyon, Aşı vs. Paketleri, Barkod Uygulamaları

bottom of page