Kan Sayım Cihazları Kullanım Talimatı

Kan Sayım (Hemogram) Cihazları bakımları yılda en az iki defa yapılmalıdır.

Doğru sonuç için ömürlü malzemeler yenilenmeli ve cihazların kalibrasyonu yapılmalıdır.